Chi Tiết Sản Phẩm

  • XPR170

  • XPR170 ™ là hệ thống mới nhất trong dòng sản phẩm XPR ™ plasma. Cung cấp các quy trình X-Definition ® thế hệ tiếp theo từ độ dày rất mỏng đến tầm trung, XPR170 ™ mở rộng khả năng và cơ hội của plasma theo những cách chưa từng có trước đây. Với chất lượng cắt chưa từng có của X-Definition ® trên thép nhẹ, thép không gỉ và nhôm, XPR170 ™ tăng tốc độ cắt, cải thiện đáng kể năng suất và cắt giảm chi phí vận hành. Các tính năng dễ sử dụng mới và tối ưu hóa hệ thống được thiết kế giúp XPR dễ chạy hơn với sự can thiệp của người vận hành tối thiểu, đồng thời đảm bảo hiệu suất tối ưu và độ tin cậy chưa từng có

Sản Phẩm Khác