Chi Tiết Sản Phẩm

  • Wel-Handy Multi Next

  • WEL-HANDY MULTI NEXT là loại máy hàn hiệu suất cao được trang bị động cơ truyền động mạnh mẽ và có sẵn với các ứng dụng đa dạng của máy hàn. Do hộp số mới được phát triển, độ bền của hệ thống truyền động tốt nhất đã được đảm bảo.

Sản Phẩm Khác