Chi Tiết Sản Phẩm

  • Wel-Handy Multi II WEAVING

  • WEL-HANDY MULTI II WEAVING được trang bị tùy chọn dệt để tăng khả năng hàn và chất lượng khi hàn nhiều đường. Tùy chọn Dệt chỉ khả dụng cho MẶT BẰNG DÂY CHUYỀN MULTI II.

Sản Phẩm Khác