Chi Tiết Sản Phẩm

  • VERSAGRAPH

  • Liên quan đến các yêu cầu cụ thể của khách hàng cũng như năng suất và tính linh hoạt cao nhất, VERSAGRAPH là hệ thống cắt hoàn hảo cho năng suất sản xuất cao. Phạm vi kết hợp, cả về giàn máy và công cụ làm cho VERSAGRAPH trở thành một khoản đầu tư an toàn cho tương lai. Khái niệm mô-đun của hệ thống giàn chịu tải nặng, vững chắc cho phép thích ứng tối ưu với nhu cầu cá nhân.

Sản Phẩm Khác