Chi Tiết Sản Phẩm

  • THUỐC HÀN

THUỐC HÀN

 

 

– Đảm bảo trong khi hàn hồ quang hàn cháy ổn định.

– Bảo vệ hồ quang hàn và vũng hàn khỏi sự tác động của môi trường xung quanh.

– Tạo dáng mối hàn và hình thành mối hàn tốt .

– Đảm bảo tinh luyện kim loại mối hàn và khử tạp chất triệt để hơn, do thể tích vũng hàn và lượng thuốc hàn nóng chảy lớn hơn, các phản ứng có điều kiện xảy ra triệt để hơn .

– Có khả năng hợp kim hóa kim loại mối hàn cao hơn, đặc biệt là thuốc hàn gốm.

– Đảm bảo ít khuyết tật: rổ khí, ngậm xỉ, không có khe hở hàn…

– Bảo vệ thợ hàn khỏi tác dụng bức xạ của hồ quang.

Sản Phẩm Khác