Chi Tiết Sản Phẩm

  • Tay cắt oxy gas KOIKE MK-300

  • MK-300 là mỏ cắt cầm tay dùng cho các đầu phun cắt trộn khí. Ngọn đuốc cầm tay được cân bằng tốt và an toàn này sử dụng cấu hình ống để có sức mạnh lớn hơn. Các đầu phun trộn khí KOIKE làm giảm sự nhấp nháy ngược và bảo vệ mỏ cắt khỏi bị hư hại. Bằng cách thay đổi các vòi cắt, loại khí có thể được thay đổi (axetylen, propan, khí mapp hoặc khí tự nhiên)

Sản Phẩm Khác