Chi Tiết Sản Phẩm

  • Tay cắt oxy gas KOIKE GOLD-MM

  • Công suất gia nhiệt sơ bộ được cải thiện đáng kể nhờ đầu cắt mới: 502MM (đối với AC) và 506MM (đối với LPG)! 502MM (cho AC) được phát hành cùng lúc với GOLD-MM có một vòi phun được phát triển mới với cấu trúc khe, đây là sản phẩm đầu tiên trong ngành. Công suất gia nhiệt sơ bộ được cải thiện đáng kể so với đầu cắt thông thường. Công suất gia nhiệt đạt được có thể so sánh với mỏ cắt của loại áp suất thấp. Cùng thử và cảm nhận sự cải tiến về độ an toàn của mỏ cắt gas trung áp này nhé!

Sản Phẩm Khác