Chi Tiết Sản Phẩm

  • Picle-1-II

  • Picle-1-II là máy cắt ống cầm tay điều khiển bằng tay để cắt và vát ống. Bộ truyền động xích được tác động trên một con sâu lớn và một bánh con sâu. Tỷ số truyền thấp dẫn đến thức ăn hoàn toàn không có ma sát. Chuỗi truyền động bao gồm các mắt xích được cấu tạo đơn giản, lồng vào nhau một cách trơn tru. Do khả năng chèn và tháo dễ dàng của mắt xích nên đảm bảo việc trao đổi nhanh chóng cho các đường kính ống khác nhau. Các điều chỉnh cho việc cắt vát là kết quả của thang góc ở giá đỡ mỏ hàn.

Sản Phẩm Khác