Chi Tiết Sản Phẩm

  • Panasonic VR-008 G2

  • ỨNG DỤNG : HÀN CO2/ MIG/ MAG/ TIG , CẮT PLASMA/ GAS, GẮP ......KẾT NỐI NGUỒN THÔNG QUA TÍN HIỆU SỐ. BỘ ĐIỀU KHIỂN PANASONIC G2 CAO CẤP VỚI MÀN HÌNH MÀU (CÓ THỂ NÂNG CẤP PHẦN MỀM ). ​​​​​​

 

 

Sản Phẩm Khác