Chi Tiết Sản Phẩm

  • Panasonic TA1400 G2

  • ROBOT HÀN MIG/MAG. ỨNG DỤNG : HÀN CO2/ MIG/ MAG... BỘ ĐIỀU KHIỂN PANASONIC G2 CAO CẤP VỚI MÀN HÌNH MÀU (CÓ THỂ NÂNG CẤP PHẦN MỀM ). NGUON HÀN TRONG CAO CẤP ĐIỀU KHIỂN FULL DIGITAL.


Sản Phẩm Khác