Chi Tiết Sản Phẩm

  • NA-5

  • Bộ điều khiển NA-5 và đầu truyền động dây được sử dụng với nguồn điện hồ quang chìm Lincoln với đầu ra hồ quang chìm CV. Là một hệ thống, điều này cho phép cài đặt trước cả điện áp và tốc độ cấp dây. Được thiết kế để đạt được mức độ kiểm soát chất lượng cao hơn và chất lượng mối hàn dễ dàng hơn. Đặt các thông số trước khi vòng cung được đánh và quy trình vẫn được thiết lập chính xác từ công việc này sang công việc khác.

Sản Phẩm Khác