Chi Tiết Sản Phẩm

  • MAXIGRAPH

  • Thân máy có cấu trúc giàn và hệ thống truyền động hai bên. Công việc diễn ra suôn sẻ mọi lúc vì cơ thể cân đối và rất nhạy bén.

Sản Phẩm Khác