Chi Tiết Sản Phẩm

  • LINCOLN DC1000

  • NGUỒN HÀN TỰ ĐỘNG LINCOLN DC1000. NGUỒN ĐÃ SỬ DỤNG. MỚI 98%.DC-1000 cung cấp 1300 ampe đầu ra DC mượt mà, kết hợp công suất hàn thuần túy với tính linh hoạt đa quy trình để hàn bán tự động và tự động.

Sản Phẩm Khác