Chi Tiết Sản Phẩm

  • LASERTEX-20/40 / 60Z

  • Máy cắt Laser CO2 nguyên bản của KOIKE trong đó Bộ tạo dao động được gắn trên giá đỡ. Ngay cả khi không sử dụng thiết bị đo chiều dài đường dẫn quang cố định LASERTEX, chiều dài đường dẫn quang được giữ cố định, mang lại chất lượng cắt và truyền chùm tia ổn định.

Sản Phẩm Khác