Chi Tiết Sản Phẩm

  • Kjellberg HiFOCUS 80i

  • HiFocus 80i là thiết bị cắt plasma có độ chính xác cao nhỏ nhất trên toàn thế giới. Nó bao gồm một phạm vi cắt từ 0,5 mm đến 25 mm. Nó cung cấp chất lượng cao nhất khi cắt các tấm mỏng và vừa với tỷ lệ hiệu suất giá cả cạnh tranh nhất. Một loạt các ngọn đuốc đặc biệt và các lĩnh vực ứng dụng khác nhau liên quan đến các hệ thống robot làm cho nó trở nên lý tưởng cho ngành công nghiệp ô tô.

Sản Phẩm Khác