Chi Tiết Sản Phẩm

  • Kjellberg HiFOCUS 360i

  • HiFocus 360i neo là một trong những thiết bị cắt plasma chính xác cao linh hoạt nhất và mạnh mẽ nhất. Phạm vi cắt rộng của nó từ 0,5 mm đến 80 mm có nghĩa là độ linh hoạt cao hơn đáng kể. Công nghệ biến tần cho phép đánh dấu chất lượng và chức năng cao nhất.

Sản Phẩm Khác