Chi Tiết Sản Phẩm

  • Kjellberg HiFOCUS 280i

  • HiFocus 280i neo là một trong những thiết bị cắt plasma có độ chính xác cao linh hoạt nhất và mạnh mẽ nhất. Nó bao gồm một phạm vi cắt từ 0,5 mm đến 70 mm. Công nghệ biến tần hiện đại cho phép chất lượng và chức năng đánh dấu cao nhất. HiFocus 280i neo lý tưởng cho các trung tâm dịch vụ thép, nhà sản xuất và phân phối thép, nó có thể được kết hợp với các hệ thống dẫn hướng điều khiển cnc 2D hoặc 3D như máy cắt khí, rô bốt và máy cắt ống.

Sản Phẩm Khác