Chi Tiết Sản Phẩm

  • Idealarc® DC600

  • Kết cấu chắc chắn, điều khiển đơn giản và xếp hạng đầu ra chu kỳ nhiệm vụ 100% khiến những chiếc máy này trở thành một khoản đầu tư đúng đắn cho các ứng dụng cửa hàng hạng nặng. Thêm hành động hồ quang chỉnh lưu SCR truyền thống nổi bật mang lại chất lượng cao, mối hàn hấp dẫn và người vận hành của bạn sẽ đồng ý - thật khó để xảy ra sai sót với Idealarc® 600.

Sản Phẩm Khác