Chi Tiết Sản Phẩm

  • Hypertherm Powermax125

  • Mang lại công suất và hiệu suất tối đa cho plasma không khí, hệ thống plasma Powermax125 ® cắt kim loại dày nhanh chóng. Có thể thực hiện các công việc cắt và đục lỗ khó khăn nhất, hệ thống cung cấp chu kỳ làm việc 100%, khả năng xuyên cơ giới 25 mm (1 ″) và loại bỏ kim loại đục lỗ nhanh chóng. Nó cũng mang đến cho bạn những cải tiến công nghệ mới nhất, chẳng hạn như công nghệ Smart Sense ™ để tự động điều chỉnh áp suất khí. Mười một kiểu mỏ hàn Duramax ® Hyamp ™ cung cấp tính linh hoạt cho việc cắt bằng tay, tự động hóa cầm tay, cắt bàn XY, cắt phạm vi tiếp cận mở rộng cũng như cắt và khoét bằng rô-bốt.

Sản Phẩm Khác