Chi Tiết Sản Phẩm

  • Hypertherm MAXPRO200

  • Hệ thống cắt plasma MAXPRO200 ® LongLife ® được thiết kế cho các ứng dụng cắt và đục lỗ tự động và cầm tay công suất lớn, tự động hóa công suất lớn. Hệ thống dễ sử dụng hoạt động bằng khí plasma không khí, oxy hoặc nitơ, đồng thời kết hợp tốc độ cắt nhanh và thay đổi quy trình nhanh chóng để tối đa hóa năng suất. Các thiết kế vật tư tiêu hao Hypertherm tiên tiến - bao gồm công nghệ LongLife ® - cải thiện tính nhất quán của đường cắt và tăng đáng kể tuổi thọ vật tư tiêu hao để giảm chi phí cho mỗi bộ phận của bạn.

Sản Phẩm Khác