Chi Tiết Sản Phẩm

  • Đồng hồ oxy gas KOIKE CUSTOM-K101, K202 & K206

  • Với CUSTOM-K101, K202 & K206, dòng khí liên tục được duy trì cho công việc của bạn. CUSTOM-K101, K202 & K206 đáp ứng nhu cầu của các ngành công nghiệp về bộ điều áp nhỏ gọn và tiết kiệm, đồng thời làm cho hoạt động cắt, hàn và gia nhiệt của bạn an toàn và hiệu quả. Chúng tôi khuyên bạn nên lắp đặt bộ chống sét hồi tưởng KOIKE cho CUSTOM-K101, K202 & K206 để tối đa hóa độ an toàn.

Sản Phẩm Khác