Chi Tiết Sản Phẩm

  • BÉC HÀN

BÉC HÀN 

  

Quy cách: 
- M6 x 28; M6 x 40; M6 x 45 - Size 0.8. 0.9, 1.0, 1.2, 1.6.

Đặc biệt có loại béc hàn cho Robot

Sản Phẩm Khác